Skip to main content

Услуги

В BeMore се стремим да сме партньори в организирането на широк спектър от професионални и лични събития, като удовлетворяваме нуждите и на най-взискателния клиент.

СЪБИТИЯТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

BeMore събития

СЪБИТИЯТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

BeMore събития

Браншови

Предстои Ви конференция или изложение? Искате да се представите по възможно най-добрия начин пред клиенти, партньори, конкуренти и всички останали присъстващи? Експертизата на BeMore ще откриете именно в организирането на събирания с цел обмен на идеи и информация, изграждане на полезни връзки и създаване на значими бизнес контакти.

Фирмени

Корпоративните събития са ефективен начин за компаниите да ангажират своите служители или клиенти. Независимо от сектора, те могат да имат за цел да сплотят или вдъхновят, като обединят присъстващите около обща професионална идея или мисия. Тук спадат обучения, семинари, трейнинги, уъркшопи, тиймилдинги, конференции, търговски изложения, представяния на нови продукти, награждавания, благотворителни събития, служебни празненства.

Лични и развлекателни

Развлекателните събития сами по себе си могат да бъдат част от всеки тип активност. Визираме музикални изяви, развлекателни шоу програми или спортни прояви. Нека обогатим с опит и креативност Вашите лични събития и поводи за празник.

Други социални събития

Социалните събития обединяват хора с непрофесионални интереси, като предоставят подходяща среда за изява на различни творчества.

СЪБИТИЯТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ

BeMore услуги

Концепция

 • В начален, опознавателен разговор с клиента уточняваме целите на събитието, задължителните компоненти и критерии, по които то ще бъде оценено като успешно. 
 • Уточняваме бюджетна и времева рамка.
 • Дискутираме предпочитани теми и стил.
 • Проучваме варианти за локация спрямо подадените параметри. 
 • Фиксираме пространство, дата и час за събитието.
 • Сключваме договор с избраната локация.

Планиране

 • Създаваме цялостен план за реализирането на проекта и технически сценарий за деня на самото събитие.
 • Брифираме подизпълнители – за осветление, озвучаване, фото- и видеозаснемане, декор, стрийминг, кетъринг, друго (при нужда). 
 • При мащабни събития, изискващи реклама към широка аудитория, съдействаме с планиране и реализация на комуникационна кампания. 
 • Конкретизираме списъка с участници и комуникационна стратегия към тях или друга външна аудитория (при нужда).

Подготовка

 • Сключваме договор с избраните подизпълнители и уточняваме с тях финалните параметри на проекта.
 • Подготвяме цялостния визуален и звуков дизайн спрямо одобрената концепция.
 • Провеждаме необходимите уточнения с техническите лица, тестове на оборудването и процеса.
 • Уточняваме логистичните детайли за провеждане на събитието.

Координация на място

 • Организираме и проверяваме подредбата и пълната обезпеченост на локацията, за да се реализира събитието спрямо плана. 
 • Осигуряваме условия за гладко протичане в деня. Поддържаме контакт с отговорниците за локацията и подизпълнителите на отделните услуги по всички технически въпроси.

След събитието

 • Подготвяме отчет за реализацията на проекта. При запитване от страна на клиента, добавяме препоръки и идеи за провеждането на следващи събития.
КАК МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

BeMore услуги

Концепция

 • В начален, опознавателен разговор с клиента уточняваме целите на събитието, задължителните за него компоненти и критерии, по които то ще бъде оценено като успешно. 
 • Уточняваме бюджетна и времева рамка.
 • Дискутираме предпочитани теми и стил.
 • Проучваме варианти за локация спрямо подадените параметри. 
 • Фиксираме пространство, дата и час за събитието.
 • Сключваме договор с избраната локация.

Планиране

 • Създаваме цялостен план за реализирането на проекта и технически сценарий за деня на самото събитие.
 • Брифираме подизпълнители – за осветление, озвучаване, фото- и видеозаснемане, декор, стрийминг, кетъринг, друго (при нужда). 
 • При мащабни събития, изискващи реклама към широка аудитория, съдействаме с планиране и реализация на комуникационна кампания. 
 • Конкретизираме списъка с участници и комуникационна стратегия към тях или друга външна аудитория (при нужда).

Подготовка

 • Сключваме договор с избраните подизпълнители и уточняваме с тях финалните параметри на проекта.
 • Подготвяме цялостния визуален и звуков дизайн спрямо одобрената концепция.
 • Провеждаме необходимите уточнения с техническите лица, тестове на оборудването и процеса.
 • Уточняваме логистичните детайли за провеждане на събитието.

Координация на място

 • Организираме и проверяваме подредбата и пълната обезпеченост на локацията, за да се реализира събитието спрямо плана. 
 • Осигуряваме условия за гладко протичане в деня. Поддържаме контакт с отговорниците за локацията и подизпълнителите на отделните услуги по всички технически въпроси.

След събитието

 • Подготвяме отчет за реализацията на проекта. При запитване от страна на клиента, добавяме препоръки и идеи за провеждането на следващи събития.

Партньори

Заедно отговаряме и на най-високите очаквания

Зад успеха на всяко събитие стои екип от доставчици на услуги, чието качество и професионализъм са значим фактор. Затова си партнираме само с най-добрите в бранша.

Медийни партньори