Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в www.bemore.bg !

 

„БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД е собственик на този уебсайт и го управлява.

Ние от „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД, като създатели на събития, знаем, че искате Вашите събития да протичат безопасно и гладко. Ние искаме същото за нашия Уебсайт.

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта www.bemore.bg  защото те съдържат важна информация относно Вашите законови права, средства за защитата им и Вашите задължения. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уебсайт или за данни, материали или информация, които можете да получите или изпратите чрез уебсайта.

 

 1. I. ПРЕДМЕТ
 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик, и потребителите, наричани по-долу Ползватели.
 3. Тези Общи условия предоставят информация за Уебсайта, уреждат правилата за достъпа до него и за използването му.
 4. Чрез достъпа до Уебсайта или отварянето на страници на Уебсайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп до Уебсайта Вие се съгласявате с тези Общи условия, нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките  Вие сключвате обвързващ договор с нас, който представлява цялостно споразумение за използването на Уебсайта и отменя всички и всякакви други споразумения.
 5. За общ преглед на различните правни условия и политики на „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД кликнете тук – Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
 6. Ако не сте съгласни с тези Общи условия Вие нямате право на достъп или на използване на този уебсайт по какъвто и да е начин и моля да напуснете Уебсайта.
 7. Не влизайте в уебсайта bemore.bg и не използвайте Услугите ни, ако не сте съгласни с тези Общи условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 1. (1) Информация за Доставчика::

Наименование: „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД

ЕИК 205580114,

Седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1142, ул. „Граф Игнатиев” 70, ет. 5, ап. 15.

Данни за кореспонденция: Тел.: + 359 888 360 985

Електронна поща: events@bemore.bg

 

     (2) Надзорни органи:

1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02/9884218
Електронна поща: info@kzp.bg

Интернет страница: www.kzp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

 1. По смисъла на настоящите Общи условия термините имат следното значение:

 

“Уебсайт” и/илиwww.bemore.bg“  – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг  стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук картина , изображения и други материали и ресурси с електронен адрес https://bemore.bg/

 

„Ние“, „Наш“ и “Доставчик” – „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД,

 

„Вие“, „Ви“ и “Ползвател” – всяко лице, ползващо уебсайта според настоящите Общи условия.

 

Услуги“ –  услугите, които предлага „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД,

 

 

IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБСАЙТА. ФУНКЦИИ.

 

 1. Уебсайтът bemore.bg е създаден с информационна цел и е предназначен да Ви предоставя информация за:

 

 1. Услугите , които предлага Доставчика, а именно:
 • Организация на събития:
  • Корпоративни събития– събития организирани за юридически лица, като  конгреси, конференции, семинари, тимбилдинги, коледни тържества, гала вечери и други.
  • Лични събития– събитията за физически лица. В тях влизат всички събития за клиенти като рождени дни, юбилеи, балове и други.
  • Авторски събития– това са публични събития, които „БИМОР ИВЕНТС“ ЕООД организира за широката аудитория. Тези събития могат да бъдат както много мащабни, така и по-малки бутикови събития.
 • Услуги в областта на мениджмънта, маркетинга, рекламата и връзки с обществеността
 • Консултантски услуги
 • Сделки с интелектуална собственост,
 • Специализирани дейности в областта на дизайна, предпечатна подготовка;
 • Търговско посредничество и представителство,
 • Посредническа дейност по лизингови договори и отношения,
 • Разработка и реализация на проекти и други;

 

 1. Допълнителна информация, която публикуваме в Уебсайта
 • информация за нашите клиенти и партньори
 • отзиви на наши клиенти
 • информация за нашите медийни изяви
 • информация за нашите медийни партньори
 • информация и снимки за събития, които сме организирали
 • информация за предстоящи събития
 • друга информация, която ние споделяме с Вас

 

 1. Чрез Уебсайта Вие можете:
 • да получите информация за нашия екип, да разберете кои са нашите клиенти и партньори, да прочетете отзиви на нашите клиенти, да научите за нашите медийни изяви и да разберете кои са нашите медийни партньори, да разгледате снимки от събития, които сме организирали, като посетите началната страница (home page) на уебсайта или чрез кликване върху изображението „BeMore by Alegria” в горния ляв ъгъл на Уебсайта;
 • да получите повече информация за нашия екип и нашата дейност, включително за нашите медийни изяви, като посетите секция „За нас“ в горната дясна част на уебсайта;
 • да разберете какви услуги предлагаме, като посетите секция „Услуги“ в горната дясна част на Уебсайта;
 • да разберете повече за събитията, които организираме, като посетите секция „Нашите събития“ в горната дясна част на Уебсайта;
 • да ни намерите и да се свържете с нас, като използвате формата за контакт в секция „Контакти“ в горната дясна част на Уебсайта;

 

 1. Уебсайтът www.bemore.bg не е предназначен за електронна търговия и не е „електронен магазин“ по смисъла на §1, ДР, т. 87 от ЗДДС. Чрез този уебсайт не се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, чрез предоставяне възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане. Чрез Уебсайта не се закупуват стоки и не се предоставят услуги, не се извършват поръчки и доставки.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 

 1. Права и задължения на Доставчика
  1. Доставчикът гарантира, че:
 • уебсайтът ще отговаря на изискванията и на целите за които е създаден,
 • достъпът до Уебсайта ще бъде свободен, безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, доколкото това зависи от Доставчика;
 • резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта ще бъдат точни и надеждни,
 • уебсайтът е освободен от вируси троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден ;
 • при наличие на грешки в сайта ние ще ги коригираме веднага след откриването им;

 

 1. Доставчикът има право:
 • по своя преценка да публикува в уебсайта всякаква информация и съдържание свързани с дейността му, под формата на текстове, изображения и графични елементи, новини, статии, публикации и др., както и по всяко време да променя, премахва и ограничава достъпа до тази информация;
 • неограничено във времето, по своя преценка, да използва снимки от Вашето събитие и снимки от авторски събития, организирани от Доставчика, на които Вие сте присъствали, и/или снимки/изображения от работата/дизайна, които Доставчикът е създал за събитията, като публикува тези снимки/изображения в Уебсайта и в профилите на Доставчика в социалните медии. При публикуване на снимки/изображенията Ние не предоставяме лични данни, които сме получили от Вас.

Ще се радваме, ако можете да ни отбележите във Вашите социални медии, ако и където е подходящо.

Нашите профили в социалните мрежи са както следва:

Facebook  – BeMore by Аlegria

LinkedIn   – BeMore by Alegria

Instagram  – bemorebyalegria

Ако не искате снимки/изображения от Вашето събитие да бъдат показвани в нашия Уебсайт или в нашите профили в социални и предпочитате да не правим снимките/изображенията публични, моля да ни уведомите преди да сключим договор с Вас или ни изпратите писмено имейл до events@bemore.bg преди започване на Вашето събитие.

 • неограничено във времето, по своя преценка, да използва снимки/изображения от Вашето събитие и /или снимки/изображения от работата/дизайна, които Доставчикът е създал за Вас, като ги показва на трети лица, включи ги в портфолиото си и/или ги използва по всякакъв начин за целите на промотиране/презентиране/реклама на дейността си, включително в преговори за привличане на нови клиенти и други подобни дейности, без за това да е необходимо Вашето изричното писмено съгласие, освен ако в договора между Вас и Доставчика не е уговорено друго. Когато извършваме действията по предходното изречение Ние не предоставяме лични данни на лицата участвали в събитието.
 • Ако не искате снимки/изображения от Вашето събитие да бъдат използвани както е описано в предходното изречение, моля да ни уведомите преди да сключим договор с Вас.
 • неограничено във времето, по своя преценка, да използва снимки/ изображения/дизайни от авторски събития, организирани от Доставчика, като ги показва на трети лица, включи ги в портфолиото си и/или използва по всякакъв начин за целите на промотиране/презентиране/реклама на дейността си, включително в преговори за привличане на нови клиенти и други подобни дейности, без за това да е необходимо изричното писмено съгласие на участниците в събитието. Когато извършваме действията по предходното изречение Ние не предоставяме лични данни на лицата участвали в събитието.
 • да събира информация за ползвателите на Уебсайта чрез форми за контакт, формуляри, и др .и да установява обратна връзка с ползвателите с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които предоставя. Участието на ползвателите в тези дейности е доброволно.
 • да запазва данни и информация, разположени на сървъра на уебсайта и да ги предоставя на съответните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Доставчика и на трети лица;.
 • да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия, за да обезпечи уебсайта и услугите, които предоставя,
 • да претендира обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уебсайта.
 • по всяко време да изменя, преобразува, подобрява уебсайта и/или временно или постоянно да прекратява достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на ползвателите.
 • по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа на ползвател до този уебсайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уебсайт (или част от него) за ползвателя, ако не спазва която и да е точка от тези Общите условия.

 

 1. Доставчикът се задължава:
 • да предоставя на ползвателите на уебсайта коректна информацията относно дейността си;.
 • да информира ползвателите за данните, които събира от тях, чрез формите за контакт в Уебсайта, формуляри, анкети и др., както и за целите за които събира данните, сроковете за съхранение и др. Повече информация за задълженията на Доставчика относно личните данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност.

 

 1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с достъп на ползвател и/или използването или невъзможността да се използва Уебсайта и всички материали, връзки до Уебсайта през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация съдържаща се в Уебсайта. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, случайни или последващи вреди (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.

 

 1. Право и задължение на Доставчика е строго да спазва разпоредбите от Общите условия за ползване на този сайт.

 

13. Права и задължения на Ползвателя

 1. Ползвател, приел тези Общи условия, има право:
 • да използва уебсайта и информацията, достъпна на него, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Общи условия или злоумишлено действие от негова страна;
 • по всяко време и по собствена преценка да прекрати или спре ползването на уебсайта.
 • да дава мнение, препоръка и предложение на Доставчика на е-mail адреса посочен в Уебсайта с цел подобряване качеството на съдържанието, функциите и информацията в Уебсайта;
 • Ползвателят има право да използва публикуваната информация за контакт с Доставчика единствено и само по предназначение. Ползвателят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели;

 

 1. Ползвателят се задължава
 • да не поставя невярна или подвеждаща информация на Уебсайта;
 • да не предава чрез този сайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на Доставчика и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони;
 • да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е информация и съдържание, данни или материали, разположени на Уебсайта, освен ако не е получил предварително съгласие от Доставчика;
 • Всяко съобщение, материал и публикация, които Ползвателят предава чрез този уебсайт или препраща към него в нарушение на тези Общи условия или извършва в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа на Ползвателя до този уебсайт. Споровете между Ползвателя и един или повече други ползватели на уебсайта не ангажират по никакъв начин отговорността на Доставчика.
 • да не използва Уебсайта по начин, който да възпрепятства нормалното му използване от други ползватели;
 • да не прикрива произхода на информацията, предавана чрез Уебсайта;
 • да използва всички подходящи средства, за да открива и отстранява всякакви вредни вируси или деструктивни програми от своите устройства, преди да изпраща материали и информация към този уебсайт;
 • да обезщети Доставчикаи всички трети лица за всички претърпени вреди, включително и не само за съдебни разноски, разходи за адвокатски възнаграждения и всякакви други разходи настъпили вследствие на извършени злоумишлени действия при използването на уебсайта, които са нанесли щети на уебсайта и на Доставчика, както и в случаи на предявени искове от трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, данни или информация, разположена в уебсайта и неговия сървър;

 

 1. Ползвател, приел тези Общи условия, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на Уебсайта.

 

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

 

 1. Цялото съдържание в уебсайта www.bemore.bg, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо “Съдържание“) представляват обекти на интелектуалната собственост правата върху които са защитени съгласно българското законодателство.
 2. Авторските права върху цялото съдържание на Уебсайта са притежание на Доставчика или на лицата разрешили на Доставчика да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта.
 3. Всички права върху Съдържанието на уебсайта са запазени.
 4. Вие не можете да копирате, възпроизвеждате, модифицирате, изменяте, предоставяте на трети страни, променяте и/или създавате производни произведения от уебсайта, да качвате, предавате и/или разпространявате интелектуалната собственост от Уебсайта по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Доставчика. Освен както е изрично посочено тук. Доставчикът не Ви предоставя никакви изрични или подразбиращи се права върху интелектуална собственост върху Съдържанието.
 5. Доставчикът Ви предоставя ограничен, личен, непрехвърляем достъп и използване на Уебсайта, съдържанието и информацията в него, а именно – ние позволяваме да разглеждате и изтегляте Съдържанието на уебсайта само за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички обекти на интелектуалната собственост, съдържащи се в оригиналното съдържание. Вие не можете да използвате Съдържанието по друг начин за обществени или търговски цели.

 

VII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

 1. Изходящи връзки
  1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и ресурси на трети страни (наричани събирателно по-долу „Свързани сайтове“). Тези връзки към свързани сайтове се предоставят единствено за Ваше удобство.
  2. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт.
  3. Доставчикът:
 • не контролира уебсайтове, собственост на трети страни.
 • не дава никакви декларации или гаранции по отношение на коректността, точността, законността или качеството на каквото и да е съдържание, софтуер, услуга или приложение, намерени на който и да е свързан уебсайт.
 • не носи отговорност за наличността на свързаните сайтове или за стоките и услугите предлагани в такива сайтове.
  1. Ако решите да получите достъп до свързани сайтове, Вие го правите на свой собствен риск и на своя отговорност.
  2. Наличието на връзка към свързан сайт не означава, че Доставчикът е одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези сайтове.
  3. Ние Ви препоръчваме да прочетете Общите условия за ползване и Политиката за защита на личните данни на всички други уеб сайтове, които посещавате.

 

 1. Входящи връзки.
 2. Връзката към която и да е страница от Уебсайта, от източник различен от www.bemore.bg чрез връзка с обикновен текст и/или линк, е строго забранена при липса на отделно споразумение сключено с Доставчика или дадено от него разрешение.
 3. Във всеки уебсайт, които има връзка към www.bemore.bg или която и да е страница от Уебсайта, достъпна там, са забранени:
 • копирането на съдържание от www.bemore.bg,
 • използване на браузър или гранична среда около Съдържанието,
 • посочвайки по какъвто и да е начин, че Доставчикът подкрепя уебсайтът, който предоставя връзката или неговите продукти,
 • представяне на невярна информация относно продукти или услуги на Доставчика, и
 • използване на което и да е лого или марка на Доставчика, без изрично писмено разрешение на Доставчика;

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

 1. Ние поемаме ангажимент да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от ползвателите на Уебсайта. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни можете да намерите в нашата Политика за поверителност, която е публикувана в уебсайта.

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате, че ние ще обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.

 

IX. БИСКВИТКИ

 1. Ние и нашите доставчици използваме бисквитки, скриптове и други технологии, за да събираме информация в реално време за това как използвате и навигирате в нашия Уебсайт.
 2. Нашата Политика за бисквитките допълнително обяснява как използваме бисквитки, пиксели и други подобни технологии, когато посещавате Уебсайта.  За повече информация как да направите това, моля, посетете нашата Политика за бисквитките, като кликнете върху линка „Политика за бисквитките“ в долния десен ъгъл на Уебсайта.

 

X. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 1. Доставчикът си запазва правото по всяко време , без предизвестие да променя и/или допълва тези Общи условия, като променим съдържанието им разположено на тази страница.

Моля, проверявайте тази страница от време на време, за да бъдете запознати с актуалната версия на тези Общи условия, тъй като те са задължителни за вас.

 

 1. Ние информираме ползвателите на уебсайта за актуалното съдържание на общите условия като ги публикуваме в уебсайта. Пълния текст на общите условия можете да намерите на адрес https://bemore.bg/general-terms/ .

 

 1. Ако продължавате да посещавате уебсайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че Вие приемате всички изменения и допълнения в Общите условия и се съгласявате безусловно да ги спазвате.

 

XI. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН. ЮРИСДИКЦИЯ

 

 1. Тези Общи условия и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, се уреждат и тълкуват в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.
 2. Компетентния български съд по седалището на Доставчика има изключителната юрисдикция по отношение на всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия включително спорове за валидността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението им и изпълнението  на всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия.

 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Вие нямате право да прехвърляте Вашите права и задължения посочени в настоящите Общи условия на трети лица.
 2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до пълната им недействителност.
 3. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

 

Настоящите общи условия са актуализирани на 08.02.2024г.